حریم خصوصی

لوکیشن۳۶۰ به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی است که شما در اختیار آن می‌گذارید. از آنجا که جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی بخش غیرقابل اجتنابی در فرایندهای مبتنی بر گوشی همراه و اینترنت است لذا به منظور آگاهی کامل از سیاست و عملکرد لوکیشن۳۶۰ در این زمینه، مطالعه این سند تحت عنوان «سیاست نامه حریم خصوصی» و هرگونه پیام دیگری که در خصوص جمع‌آوری و پردازش اطلاعات‌ ‌توسط‌ لوکیشن۳۶۰ ‌به‌ ‌حساب‌ ‌کاربری‌ ‌شما‌ ‌ارسال‌ ‌می‌شود،‌ ‌ضروری‌ ‌است. 
وقتی ‌از ‌خدمات لوکیشن۳۶۰ ‌استفاده ‌می‌کنید، ‌به ‌این ‌معناست ‌که ‌به ‌ما ‌در ‌قبال ‌اطلاعات ‌شخصی ‌خود ‌اعتماد ‌می‌کنید. ‌ما  با ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات ‌شخصی ‌که ‌کاربران ‌در ‌اختیار لوکیشن۳۶۰ ‌می‌گذارند، ‌خدمات ‌خود ‌را ‌بهبود ‌می‌بخشیم ‌و ‌کامل‌تر  می‌کنیم.  
سیاست‌نامه ‌حریم ‌خصوصی ‌بخشی ‌از ‌«سند ‌شرایط ‌استفاده ‌از ‌خدمات» ‌است ‌و ‌استفاده ‌شما ‌از ‌خدمات  لوکیشن۳۶۰ ،‌ ‌به‌ ‌منزله‌ ‌موافقت‌ ‌با‌ ‌«سند‌ ‌شرایط‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌خدمات»‌ ‌و‌ ‌«سیاست‌نامه‌ ‌حریم‌ ‌خصوصی»‌ ‌است.  
در‌ ‌این‌ ‌سند،‌ ‌منظور‌ ‌از‌ ‌« لوکیشن۳۶۰ »‌ ‌و‌ ‌ ‌شرکت‌ ثروت آفرینان سیصد و شصت »‌ ‌به‌ ‌شماره‌ ‌ثبت‌ ۵۸۶۳۸۵ ‌است.  
این سند مشتمل بر موارد ذیل است:
۱- تغییرات این سند 
۲- برنامه، سایت و خدمات اشخاص ثالث 
۳- کدام اطلاعات توسط نرم افزار لوکیشن۳۶۰ جمع آوری می‌شوند 
۴- از اطلاعات چه استفاده‌ای می‌کنیم 
۵- اطلاعات در اختیار چه اشخاصی قرار می‌گیرند 
۶- امنیت اطلاعات شخصی 
۷- درخواست‌های شما 
۸- شرایط درخواست 
۱- تغییرات این سند
این ‌سند ‌مطابق ‌با ‌آخرین ‌تغییرات ‌قوانین ‌و ‌مقررات ‌موضوعه ‌کشور ‌تدوین ‌شده ‌و ‌مبیّن ‌کلیه ‌حقوق ‌شما ‌تحت ‌قانون  تجارت‌ ‌الکترونیکی‌ ‌مصوب‌ ‌۱۳۸۲‌و‌ ‌اسناد‌ ‌بین‌المللی‌ ‌ذی‌ربط‌ ‌است.  
این ‌سند ‌ممکن ‌است ‌دستخوش ‌تغییرات ‌و ‌تجدیدنظر ‌شود ‌و ‌در ‌صورتی ‌که ‌اطلاع ‌رسانی ‌تغییرات ‌به ‌موجب ‌قانون  الزامی ‌باشد، ‌این ‌تغییرات ‌از ‌طریق ‌حساب ‌کاربری ‌به ‌کاربران ‌اطلاع ‌داده ‌خواهد ‌شد. ‌این ‌سند، ‌آخرین ‌بار ‌در  تاریخ‌ ۲۷ مهر ۱۴۰۰‌ ‌مورد‌ ‌بازبینی‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌روزرسانی‌ ‌قرار‌ ‌گرفت. 
۲- برنامه، سایت و خدمات اشخاص ثالث
سایت ‌و ‌نرم‌افزار لوکیشن۳۶۰ ‌حاوی ‌برنامه‌ها ‌لینک‌های ‌متعلق ‌به ‌اشخاص ‌ثالث ‌است ‌به ‌نحوی ‌که ‌کلیک ‌کردن ‌روی ‌آنها  می‌تواند ‌منجر ‌به ‌جمع ‌آوری ‌اطلاعات ‌شخصی ‌شما ‌شود. ‌توصیه لوکیشن۳۶۰ ‌این ‌است ‌که ‌علاوه ‌بر ‌این ‌سند ‌و ‌تغییرات ‌آن، ‌ سیاست‌های ‌حریم ‌خصوصی (Privacy Policy) ‌برنامه‌ها ‌و ‌لینک‌های ‌متعلق ‌به ‌اشخاص ‌ثالث ‌را ‌به ‌دقت ‌مطالعه  کنید. لوکیشن۳۶۰ ‌هیچ ‌مسئولیتی ‌در ‌قبال ‌اطلاعاتی ‌که ‌با ‌اشخاص ‌ثالث ‌به ‌اشتراک ‌می‌گذارید ‌نخواهد ‌داشت. ‌این ‌امر ‌در  مورد ‌مطالب ‌اشخاص ‌ثالث ‌که ‌در ‌سایت ‌یا ‌نرم‌افزار لوکیشن۳۶۰ ‌مشاهده ‌می‌کنید ‌و ‌پیشنهادهایی ‌که ‌در ‌رابطه ‌با ‌استفاده  از‌ ‌محصولات‌ ‌و‌ ‌خدمات‌ ‌خود‌ ‌دارند،‌ ‌نیز‌ ‌صادق‌ ‌است. 
۳‌- ‌کدام‌ ‌اطلاعات‌ ‌توسط‌ لوکیشن۳۶۰ ‌جمع‌ ‌آوری‌ ‌می‌ ‌شوند 
اطلاعات ‌ممکن ‌است ‌توام ‌با ‌نصب ‌و یا ارتقاء ‌شما در ‌خدمات لوکیشن۳۶۰ ‌(اطلاعات ‌فنی ‌و ‌گزارش‌های ‌سرور ‌عمدتاً ‌به این ‌شیوه ‌جمع‌آوری ‌می‌شوند ‌و ‌در ‌سرورهای ‌ما ‌نگهداری ‌می‌شوند) ‌در ‌دسترس ‌و ‌اختیار لوکیشن۳۶۰ ‌قرار ‌گیرد، ‌همچنین  لوکیشن۳۶۰ ‌ممکن ‌است ‌اطلاعات ‌را ‌مستقیماً ‌از ‌شما ‌دریافت ‌کند (هنگام ‌ایجاد ‌حساب ‌کاربری، ارتقاء حساب کاربری، درخواست پذیرندگی، درخواست همکاری، ‌ثبت ‌نظر، ‌تماس ‌و ‌مکاتبه با‌ ‌پشتیبانی‌ ‌و‌ ‌یا‌ ‌تکمیل‌ ‌هر‌ ‌فرم‌ ‌یا‌ ‌ورود‌ ‌اختیاری‌ ‌اطلاعات). 
۳-۱- اطلاعاتی که با نصب و یا استفاده از نرم افزار لوکیشن۳۶۰ جمع آوری می‌شوند
اطلاعات مربوط به استفاده از خدمات لوکیشن۳۶۰ و اطلاعات دستگاهی که نرم افزار لوکیشن۳۶۰ بر روی آن نصب شده است همزمان با نصب نرم افزار بر روی دستگاه شما (با ایجاد حساب کاربری) جمع آوری می‌شوند. برخی از این اطلاعات عبارتند از:
۳-۱-۱ - ‌نوع ‌دستگاه، ‌اطلاعات ‌شبکه ‌مخابراتی، ‌زبان ‌و ‌نوع ‌سیستم ‌عامل ‌دستگاه ‌شما، ‌نام ‌اپراتور، ‌اطلاعاتی ‌که  شما‌ ‌با‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌نرم‌افزار‌ ‌بلد‌ ‌مشاهده‌ ‌کرده‌اید، ‌ 
۳-۱-۲ - جست وجوهای انجام شده و نتایج انتخاب شده، 
۳-۱-۳ - مدت و بازه‌های استفاده شما از خدمات لوکیشن۳۶۰ ، 
۳-۱-۴ - اطلاعات فنی و گزارش‌های سرور شامل آدرس پروتکل اینترنت (IP)، نوع شبکه و نوع و نسخه مرورگر، اطلاعات مهم دستگاه هنگام وقفه ها (Crashes) شامل وضعیت روت بودن یا نبودن دستگاه، میزان کل رم و میزان فضای پر آن هنگام وقفه، روز و ساعت رخدادها، خاموش یا روشن بودن شبکه بی سیم، خاموش یا روشن بودن شبکه دیتا، خاموش یا روشن بودن وضعیت رومینگ می باشد. 
۳-۱-۵ - همچنین موقعیت مکانی و جغرافیایی دقیق شما به منظور نشان دادن موقعیت شما روی نقشه و به منظور ارائه خدمات مسیریابی برای جستجوهای شما بصورت گام به گام، به سرور‌های نرم افزار لوکیشن۳۶۰ ارسال می‌شود. موقعیت مکانی شما (به صورت ناشناس) در طول زمان برای محاسبه نزدیک‌ترین لوکیشن‌ها و دیگر مقاصد آماری مانند تعداد کسب‌وکارها در ۳۶۰ درجه شما استفاده می‌شود. به این معنی که امکان نمایش لوکیشن شما بر روی نقشه با مشخص کردن لوکیشن و مشخصات پذیرندگان وجود دارد.
۳-۲ - اطلاعاتی که با ایجاد حساب کاربری در لوکیشن۳۶۰ جمع آوری می‌شوند
اطلاعات که توسط نرم افزار لوکیشن۳۶۰ جمع آوری می‌شوند شامل موارد ذیل است:
۳-۲-۱‌ - اطلاعاتی ‌که ‌برای ‌ایجاد ‌حساب ‌کاربری لوکیشن۳۶۰ ‌ضروری ‌است ‌شامل ‌اطلاعات ‌مربوط ‌به ‌هویت ‌نظیر ‌نام، ‌نام  خانوادگی، شماره موبایل ‌و شهر محل سکونت ‌که‌ ‌شما‌ ‌در‌ ‌اختیار‌ لوکیشن۳۶۰ ‌قرار‌ ‌می‌‌دهید.  
۳-۲-۲ - مکان‌های انتخاب و بازدید شده توسط شما و آدرس‌های منتخب شما در نرم افزار لوکیشن۳۶۰ و مکاتبات شما با لوکیشن۳۶۰ جمع آوری و نگه داری می‌شوند. 
۳-۲-۳ - نظراتی كه در نرم افزار لوکیشن۳۶۰ ثبت می‌کنید 
۳-۲-۴ - صدا و مکاتبات شما در تماس با تیم پشتیبانی ضبط می‌گردد. 
در ‌صورتی ‌که ‌شما ‌مایل ‌نیستید ‌اطلاعات ‌شما ‌در ‌اختیار لوکیشن۳۶۰ ‌قرار ‌گیرد، ‌لطفا ‌از ‌نصب ‌نرم‌افزار لوکیشن۳۶۰  و یا‌ ‌ایجاد‌ ‌حساب‌ ‌کاربری‌ ‌و‌ ‌ثبت‌ ‌اطلاعات‌ ‌شخصی‌ ‌در‌ ‌سایت‌ ‌و‌ ‌نرم‌افزار‌ لوکیشن۳۶۰ ‌خودداری‌ ‌نمایید.  
۴- لوکیشن۳۶۰ از اطلاعات چه استفاده‌ای می‌کند
موارد عمده استفاده از اطلاعات شامل موارد ذیل است:
۴-۱‌- ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات ‌به ‌منظور ‌اجرای ‌قرارداد ‌فعلی ‌یا ‌آتی ‌بین لوکیشن۳۶۰ ‌و ‌کاربر ‌یا ‌در ‌مواردی ‌که ‌برای ‌استیفای  حقوق ‌قانونی لوکیشن۳۶۰ ‌ضروری ‌باشد. ‌به ‌عبارت ‌دیگر، ‌از ‌آنجا ‌که لوکیشن۳۶۰ ‌برای ‌ارائه ‌بهترین ‌خدمات ‌با ‌بیشترین ‌امنیت ‌برای کاربر ‌و ‌همچنین ‌‌بهبود ‌خدمات ‌‌نیاز ‌به ‌استفاده ‌از ‌برخی ‌اطلاعات ‌دارد، ‌بنابراین لوکیشن۳۶۰ ‌با ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات  کاربران‌ ‌ممکن‌ ‌است‌ ‌اقدامات‌ ‌ذیل‌ ‌را‌ ‌انجام‌ ‌دهد:  
۴-۱-۱ - ارزیابی عملکرد سایت و نرم افزار لوکیشن۳۶۰ و رفع اشکالات آنها در نسخه‌های آتی، 
۴-۱-۲ - افزایش امنیت و صحّت عملکرد سایت و نرم افزار لوکیشن۳۶۰ ، 
۴-۱-۳ - بهبود تجربۀ کاربری از طریق انطباق نرم افزار لوکیشن۳۶۰ با نیازها و شرایط کاربر و سیستم عامل‌های مورد استفاده در دستگاه‌های متنوع کاربران، 
۴-۱-۱ - تحلیل رفتار کاربران در استفاده از سایت و نرم افزار از جمله در مواجهه با نتایج جستجو و در نتیجه بهبود نتایج جست وجو با توجه به کلیدواژه‌های جستجو شده در میان کاربران، 
۴-۱-۵ - نمایش تاریخچه جستجوهای مشابه به کاربر در هنگام جستجو، 
۴-۱-۶ - اطلاع رسانی رخدادهای مهم مانند به روزرسانی خدمات، تغییرات مهم در شرایط استفاده یا سیاست نامه حریم خصوصی کاربران 
۴-۱-۷ - پیشنهاد خدمات بر اساس موقعیت مکانی تقریبی کاربر، جست و جوهای کاربر و اولویت هایی که به لوکیشن۳۶۰ اعلام کرده است، 
۴-۱-۸ - آموزش تیم پشتیبانی برای پاسخگویی به کاربران و نظارت بر عملکرد آن ها، 
۴-۱-۹ - استفاده از اطلاعات برای طرح دعوا توسط لوکیشن۳۶۰ ، دفاع و پاسخگویی در برابر دعاوی مطروحه علیه لوکیشن۳۶۰ و هرگونه اقدام قضایی یا اداری مرتبط به منظور دفاع از حقوق و اموال لوکیشن۳۶۰ یا کاربران، 
۴-۱-۱۰ - انجام مکاتبات و تماس با کاربران توسط تیم پشتیبانی، 
۴-۱-۱۱ - توسعه و ارائه خدمات بهتر و بیشتر توسط لوکیشن۳۶۰ یا مجموعه شرکت‌های همکار و وابسته به لوکیشن۳۶۰ ، 
۴-۱-۱۲ - استفاده از اطلاعات در مواردی که به موجب قانون، لوکیشن۳۶۰ مکلف و متعهد به جمع آوری، نگهداری و ارائه اطلاعات است. 
۴-۲ لوکیشن۳۶۰ ‌اطلاعات ‌کاربران ‌را ‌برای ‌ارائه‌ی ‌گزارش‌های ‌آماری ‌از مشاغل ‌و ‌کاربران، ‌بدون ‌اینکه ‌به ‌طور ‌مستقیم ‌به  یک‌ ‌شخص‌ ‌حقیقی‌ ‌مشخص‌ ‌و‌ ‌معین‌ ‌مرتبط‌ ‌باشد،‌ ‌استفاده‌ ‌می‌کند.  
۵- اطلاعات در اختیار چه اشخاصی قرار می‌گیرند
۵-۱ - لوکیشن۳۶۰ ممکن است در راستای مطابقت عملکردش با قوانین و مقررات کشور اطلاعات موضوع این سند را در جریان رسیدگی قضایی و یا در پاسخ به دستور مراجع قضایی ذی صلاح در اختیار نهادهای ذی ربط قرار دهد. 
۵-۲ - لوکیشن۳۶۰ به اشخاص ثالثی که به نحوی در ارائه خدمات با ما همکاری می‌کنند و یا وابسته به لوکیشن۳۶۰ هستند، تنها در چارچوب این سند اجازه استفاده و پردازش اطلاعات شخصی شما را می‌دهد. 
۵-۳‌- لوکیشن۳۶۰ ‌از ‌شماره‌ ‌تلفنی ‌كه ‌هنگام ‌ثبت‌نام ‌از ‌آن ‌استفاده ‌کرده‌اید ‌برای ‌اطلاع‌رسانی‌های ‌بعدی ‌استفاد  خواهد ‌کرد ‌و ‌از ‌این ‌جهت ‌منعی ‌وجود ‌نداشته ‌و ‌پیامک ‌های ‌ارسالی ‌توسط لوکیشن۳۶۰ ‌از ‌مصادیق ‌پیامک ‌های  تبلیغاتی‌ ‌که‌ ‌دریافت‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌مسدود‌ ‌کرده‌اید‌ ‌نمی‌باشد. 
۶- امنیت اطلاعات شخصی
۶-۱ - یکی از اولویت‌های اصلی لوکیشن۳۶۰ محافظت از اطلاعات حساب کاربران و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به این اطلاعات است. بر همین اساس:
۶-۱-۱ - بسیاری از خدمات لوکیشن۳۶۰ با SSL رمزگذاری شده اند، 
۶-۱-۲‌- ‌برای ‌ورود ‌به ‌حساب ‌کاربری ‌در لوکیشن۳۶۰ ‌از ‌رمز ‌عبور ‌یک‌بار ‌مصرف (OTP) ‌استفاده ‌می‌شود ‌که ‌تنها  با ‌دسترسی ‌به ‌شماره ‌تلفن ‌همراهی ‌که ‌از ‌طریق ‌آن ‌در ‌نرم‌افزار لوکیشن۳۶۰ ، ‌حساب ‌کاربری ‌خود ‌را ‌ایجاد  کرده‌اید‌ ‌امکان‌پذیر‌ ‌است، ‌ 
۶-۲‌- ‌علی ‌رغم ‌تمام ‌رویه‌های ‌ایمنی ‌که لوکیشن۳۶۰ ‌مطابق ‌با ‌قانون ‌به ‌هنگام ‌ارائه ‌خدمات ‌اتخاذ ‌کرده ‌است، ‌متاسفانه  تدابیر‌ ‌امنیتی‌ ‌را‌ ‌نمی‌توان‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌صد‌ ‌در‌ ‌صدی‌ ‌تضمین‌ ‌نمود،‌ ‌بنابراین‌ ‌مقتضی‌ ‌است: 
۶-۲-۱ - از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت کرده و آنها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهید، 
۶-۲-۲ - رمز عبوری را انتخاب نمایید که حتی الامکان برای دیگران غیر قابل حدس باشد، 
۶-۲-۳ - در صورت وقوع سرقت گوشی همراه و پیش از واگذاری آدرس ایمیل و شماره تلفنی که با آن حساب کاربری ایجاد کرده اید، هرگونه تغییر در مالکیت را به لوکیشن۳۶۰ اطلاع دهید تا حساب کاربری شما تعلیق شده یا اطلاعات موجود در آن تغییر کند. در غیر این صورت و در موارد دسترسی اشخاص ثالث به رمز عبور شما، تمامی مسئولیت هرگونه استفاده یا سوءاستفاده از حساب کاربری شما به عهدۀ شخص شماست و لوکیشن۳۶۰ هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.
۷- درخواست‌های شما
۷-۱ - تحت شرایطی، شما می‌توانید متقاضی هر یک از موارد ذیل در رابطه با اطلاعات شخصی خود باشید:
۷-۱-۱ - درخواست دسترسی به اطلاعات خود که در اختیار لوکیشن۳۶۰ قرار دارد، 
۷-۱-۲ - درخواست تکمیل اطلاعات ناقص یا اصلاح اطلاعات نادرستی که در اختیار لوکیشن۳۶۰ قرار دارد، 
۷-۱-۳ - درخواست حذف یا محو کردن اطلاعات شخصی؛ در این خصوص لوکیشن۳۶۰ درخواست شما را بررسی و تنها در چارچوبی که قانون اجازه می‌دهد اطلاعات را حذف یا محو می‌نماید و به نحو مقتضی به شما اطلاع رسانی خواهد کرد، 
۷-۱-۴ - اعلام عدم رضایت نسبت به جمع آوری، ذخیره، پردازش و توزیع اطلاعات شخصی در مواردی که به موجب قانون این اقدامات مستلزم رضایت شماست؛ در این خصوص لوکیشن۳۶۰ درخواست شما را بررسی و تنها در چارچوبی که قانون اجازه می‌دهد اقدام و به نحو مقتضی به شما اطلاع رسانی خواهد کرد. همانطور که قبلا ذکر شد، عدم دسترسی لوکیشن۳۶۰ به برخی اطلاعات، ممکن است مانع ارائه تمام یا برخی از خدمات یا عملکرد مناسب سایت یا نرم افزار گردد.
۸- شرایط درخواست
۸-۱ - شما می‌توانید درخواست‌های خود را به نشانی الکترونیکی support@Location360.org  ارسال نمایید. 
۸-۲ - درخواست شما در هیچ یک از موارد فوق متضمن پرداخت هزینه نمی‌باشد. 
۸-۳ - در هر یک از موارد فوق، لوکیشن۳۶۰ ممکن است اطلاعاتی را به منظور تایید هویت و حصول اطمینان از حق دسترسی شما به اطلاعات شخصی، درخواست کند. این اقدامات و تدابیر با هدف محافظت از اطلاعات و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به اطلاعات شخصی شما انجام می‌شوند. 
۸-۴ - لوکیشن۳۶۰ هر درخواست را ظرف حداکثر یک ماه پاسخ خواهد داد مگر آنکه پیچیدگی یا تعدّد موضوعات بررسی طولانی‌تری را اقتضا کند؛ در این صورت لوکیشن۳۶۰ ، اطلاع رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد.