شرایط همکاری

بخش 1 – موضوع همکاری
1/1- موضوع همکاری حاضر عبارتست از انجام بازاریابی و اطلاع رسانی و معرفی خدمات لوکیشن۳۶۰ بدون نياز به هرگونه حضور فيزيكي در محیط شرکت توسط " توسعه‌دهنده" طبق ضوابط" شرکت ۳۶۰" .   افراد از طریق فعالیتهای حرفه ای و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و منشور اخلاقی شرکت ، پذیرندگان و کاربران را از طریق لینک خود به سایت " شرکت ۳۶۰" معرفی کرده به منظور پر کردن فرم اولیه به عنوان کاربر و در ادامه هدایت کاربران به استفاده از خدمات و امکانات لوکیشن ۳۶۰ .
بخش 2 – مدت همکاری
1/2- مدت این همکاری از تاریخ ثبت در سیستم بازاریابی شرکت ۳۶۰ برای مدت  یک سال شمسی بوده و در پایان مدت اعتبار آن در صورتیکه هیچکدام از طرفین انصراف خود را به طرف مقابل اعلام ننمایند ، همکاری برای یکسال دیگر تمدید می شود و برای سالهای آینده هم به همین روال پیش خواهد رفت.
بخش 3 – طرح درآمدی و شروط آن
1 /3- حق السعی و حق الزحمه انجام موضوع قرارداد توسط " توسعه‌دهنده " که  از این پس " دستمزد توسعه‌دهنده " نامیده می شود، فقط از محل جذب پذیرنده برای شرکت ۳۶۰ می باشد که طبق شرایط و نحوه عملکرد هر" توسعه‌دهنده "که از قبل در شرکت ۳۶۰ مشخص شده و بین 5 روز کاری در هفته جدید بعد از واریز مبالغ از طرف پذیرندگان به حساب " شرکت ۳۶۰ " به حساب بانکی که به نام توسعه‌دهنده هست واریز می شود. لازم به ذکر می باشد که" توسعه‌دهنده " سهمی از سایر دریافتی و درآمد ‌های شرکت مانند طرح‌های اختصاصی ، مشارکت در منافع ، تبلیغات و غیره ندارد و نخواهد داشت.
2/3- پرداخت دستمزد " توسعه‌دهنده " متناسب با مبالغ وصولی مرتبط با موضوع قرارداد بوده و پس از وصول آن توسط " شرکت ۳۶۰ "  و بدون کسر  کسورات قانونی به  " توسعه‌دهنده "پرداخت خواهد گردید.
3/3- درصورتیکه مبلغ خدمات شرکت کاهش یا افزایش یابد ، در نتیجه به تبع آن مبلغ دستمزد متعلق به " توسعه‌دهنده "  نیز کاهش یا افزایش می‌یابد و به هیچوجه حق ادعا و اعتراضی در این خصوص را ندارد.
4/3- در صورت عدم وصول مبالغ "شرکت ۳۶۰" و يا در صورت برگشت مبالغ دریافتی به پذیرندگان توسط  شركت۳۶۰ تحت هر عنوان و به هر دليل " دستمزد توسعه‌دهنده " نيز محقق نگرديده و هيچگونه وجهي از اين قابل پرداخت نبوده و" توسعه‌دهنده " حق هرگونه اعتراض بعدي در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.
۵/۳- بخش‌های مالی طرح درآمدی عبارت است از پورسانت مستقیم / کارمزد پله‌کانی / پاداش نظارتی/ صندوق مشارکت ( کل مبالغ بصورت تک سطحی محاسبه خواهد شد )
۶/۳/- محاسبه پورسانت‌های مستقیم و پاداش‌های نظارتی هفتگی خواهد بود و محاسبه کارمزد پله‌کانی و صندوق مشارکت ماهانه است.
بخش 4 - تعهدات شرکت ۳۶۰  
1/4- " وب ۳۶۰ " موظف است در قبال انجام عملیات اطلاعات رسانی و معرفی و بازاریابی که منجر به جذب پذیرنده می گردد ، طبق بند 1/3  فقط از محل فروش خدمات و وصولی خود از پذیرنده ها و کسب‌وکارها بعنوان دستمزد به " توسعه‌دهنده " بپردازد. 
2/4- کسورات قانونی مربوط به این همکاری متعلق به " توسعه‌دهنده " خواهد بود و خود شخص باید اقدام به پرداخت مالیات بر درآمد کند.
3/4- " شرکت ۳۶۰ " نمیتواند پیشنهاد ثبت نام پذیرندکه به وسیله لینک معرف " توسعه‌دهنده " پیشنهاد و ثبت نام شده  به طور مستقیم و یا توسط  " توسعه‌دهنده " دیگری قبول کند. مگر آنکه متقاضی یا کاربر قبل از درخواست پذیرندگی و قبل از ثبت مشخصات فردی و کسب‌وکار خود با شماره موبایل جدید و لینک جدید، ثبت نام جدید انجام دهد.
4/4- ایفای تعهدات " شرکت ۳۶۰ " منوط به ایفای کامل تعهدات از طرف " توسعه‌دهنده " می باشد.
5/4- " شرکت ۳۶۰ " متعهد می شود که به طور منظم " توسعه‌دهنده " را در جریان اطلاعات ضروری و تغییرات کمی و کیفی سیستم قرار دهد.
6/4-  " شرکت ۳۶۰ " موظف به حفظ اطلاعات کاری و شخصی " توسعه‌دهنده " که به علت این همکاری، فعالیت بازاریابی در اختیار ایشان قرار می گیرد، می باشد.
7/4-  " شرکت ۳۶۰ " متعهد می شود در صورت اتمام یا فسخ همکاری، دستمزد های من قبل " توسعه‌دهنده " تا آخرین تاریخ پرداخت کند.
8/4-  کلیه توسعه‌دهنده ها مجاز می باشند در کل کشور ایران نسبت به فعالیت و بازاریابی اقدام نمایند .
9/4- با توجه به اینکه " توسعه‌دهنده " در اجرای این همکاری منفرداً عمل نموده و هیچ فردی را در استخدام نخواهد داشت طبق رای شماره ه/75/98 مورخ 5/7/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  حق الزحمه  " توسعه‌دهنده " مشمول کسورات بیمه های اجتماعی نمی باشد.
10/4- " شرکت ۳۶۰ "متعهد می شود در صورت فوت توسعه‌دهنده تمام حق و حقوق وی را به بازمانده وی که به صورت سیستمی یا محضری به " شرکت ۳۶۰ " اعلام شده پرداخت کند.
  بخش 5- تعهدات توسعه‌دهنده
 1/5-  " توسعه‌دهنده " متعهد و ملزم گردید که فعالیتهای موضوع این همکاری را در کمال حسن نیت و  با رعایت کلیه مصالح و منافع " شرکت ۳۶۰ " انجام داده و هر گونه همکاری لازم را با " شرکت ۳۶۰ " معمول نماید.
2/5- " توسعه‌دهنده " نمی تواند وظایف و یا اختیارات ناشی از این همکاری را کلاً و یا جزاً به دیگری واگذار نماید.
3/5- " توسعه‌دهنده " با ارتباط و یا مراجعه به افراد و کسب‌وکارها برای معرفی لوکیشن ۳۶۰ و ارائه توضیحات مشروح و لازم در خصوص هرکدام از خدمات مورد نظر و بیان فوائد و نکات مثبت و پاسخ به سوالات احتمالی افراد و ارائه اطلاعات لازم به افراد و شرکت ها ، باید افراد را همراهی کند برای تکمیل فرم ثبت نام اولیه به عنوان کاربر.
4/5- " توسعه‌دهنده " در ارائه توضیحات و بیان فوائد سیستم لوکیشن ۳۶۰ می بایستی از اغراق و افراط خودداری نماید و معرفی و بازاریابی او باید به نحوی باشد که افراد را به واقعیات لوکیشن ۳۶۰ براساس ویژگی ها و محدودیت های مربوط آشنا ساخته و از ایجاد توقع غیر واقعی در رابطه با مزایای سیستم  پرهیز نماید.
5/5 - " توسعه‌دهنده " متعهد است قبل از تشویق افراد به پر کردن فرم ثبت نام اولیه ، افراد را به حدود اخلاقی و قوانین که به مناسبت داشتن حساب کاربری در قبال " شرکت ۳۶۰" یا مراجع قانونی خواهند داشت کاملاً واقف سازد و از هر نوع عمل و اظهاری که موجب گمراهی افراد و کاربران و اعضا یا  " شرکت ۳۶۰" شود خودداری نماید.
6/5 –" توسعه‌دهنده "  متعهد می گردد با امضا دیجیتالی و قبول شرایط و قوانین حاضر ، آگاهی و التزام خود را نسبت به رعایت اصول و ضوابط و مقررات  طرف اول نموده است و هرگونه تغییری که در اصول و ضوابط و مقررات  طرف اول رخ دهد ملزم به رعایت آن می باشد و در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود و " شرکت ۳۶۰ " موارد تغییر یافته را در ویرایش های رسمی شرکت و یا منابع منتشره شرکت مثل جزوه ها ، خبرنامه ها ، پیامک یا از طریق وب سایت شرکت و یا اسناد مشابه چاپ شده یا منتشر شده در دیگر رسانه های عمومی در دسترس و به اطلاع توسعه‌دهنده ها می رساند ، و در صورت ادامه همکاری ادعای عدم آگاهی نسبت به این تغییرات پذیرفته نيست و به منزله پذيرش تغييرات مي باشد.
7/5- " توسعه‌دهنده " متعهد می گردد که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تامین اجتماعی و حفاظت و ایمنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها که در زمان همکاری جاری بوده اطلاع کامل دارد و متعهد است همه آنها را رعایت می نماید و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات مورد اشاره توسط " توسعه‌دهنده " متوجه " شرکت ۳۶۰ " نخواهد بود.
8/5- " توسعه‌دهنده " متعهد می گردد در تمام جلسات آموزشی آنلاین یا حضوری و همایش های " شرکت ۳۶۰ " جهت به روز رسانی اطلاعات خود شرکت کند.
9/5- " توسعه‌دهنده " متعهد گردید که هیچگونه سعی و تلاشی نسبت به ابطال حساب کاربری و یا پذیرنده‌ها و یا توسعه دهند‌ه ها توسط اعضا دیگر و یا " شرکت ۳۶۰ " انجام نمی دهد و به حقوق مادی و معنوی دیگران احترام می گذارد.
10/5- " توسعه‌دهنده " متعهد گردید که بدون آموزش کامل ، معرفی و مشاوره و اطلاع‌رسانی انجام ندهد.
11/5- موازین و مقررات " شرکت ۳۶۰ " به منظور حمایت از توسعه‌دهنده ها و کاربران و پذیرندگان است و همچنین اطمینان از اینکه تمامی اعضا از یک استاندارد برخوردار هستند وضع شده است و " توسعه‌دهنده " موظف به اجرای بدون قید و شرط موازین و مقررات " شرکت ۳۶۰ " می‌باشد.
12/5- " توسعه‌دهنده " اقرار و اعتراف مي نمايد كه هيچ گونه دستورالعمل و يا اجباري درباره زمان و مكان انجام خدمات و موضوع همکاری وجود ندارد و به عبارت ديگر هيچگونه حضور فيزيكي در " شرکت ۳۶۰" ندارد و به عبارت ديگر دستور كار و ساعت موظف كاري براي " توسعه‌دهنده " وجود ندارد.
13/5- " توسعه‌دهنده " متعهد گردید که از دریافت هرگونه وجهی اعم از چک یا پول نقد از افراد خودداری و اشخاص موظف هستند که خود شخصاً وجه خدمات را برای درخواست پذیرندگی از طریق درگاه پرداخت آنلاین بانکی به حساب بانکی شرکت واریز نمایند ، در غیر اینصورت  " توسعه‌دهنده " مسئول بوده و " شرکت ۳۶۰ " در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد و همچنین " توسعه‌دهنده " تحت هیچ شرایطی حق دریافت هیچگونه وجهی تحت عنوان پاداش، حق العمل یا غیره را از افراد ندارد.
14/5- " توسعه‌دهنده " متعهد می‌گردد که تحت هیچ شرایطی توسعه‌دهنده های " شرکت ۳۶۰ " را ترغیب و تشویق به بازاریابی برای شرکت های فروش مستقیم یا غیر مستقیم ننماید.
15/5- " توسعه‌دهنده " به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی تواند با هیچ رسانه ای از جمله تلویزیون ، رادیو ، مجلات و نظایر آن مصاحبه کند و یا از رسانه های تبلیغاتی از جمله پیامک ، اینترنت و غیره استفاده کند و همچنین تبلیغاتی اعم از چاپی ، رادیو ، تلویزیون و غیره و از علائم تجاری ، لوگوها و نام " شرکت ۳۶۰ " در اسناد و اقلام چاپی یا اینترنتی استفاده کند ، مگر با مجوز کتبی از " شرکت ۳۶۰ ".
16/5- " توسعه‌دهنده " نباید ازمنبع دیگری غیر از " شرکت ۳۶۰ " خدماتی ، تولید یا تهیه کند که علائم تجاری یا لوگو " شرکت ۳۶۰ " روی آن چاپ شده یا نشان داده شده است و همچنین استفاده از آرم ، لوگو ، سربرگ وغیره کلیه شرکتهای دیگر تحت هر شرایطی اکیداً ممنوع می باشد.
17/5- " توسعه‌دهنده " متعهد به رعایت قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت شئونات اسلامی و قوانین حجاب کامل اسلامی و قوانین اماکن نیروی انتظامی می باشد و در صورت عدم رعایت آن از سوی  " توسعه‌دهنده " ، " شرکت ۳۶۰ " هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و خود را مبری و مصون می داند و همچنین " توسعه‌دهنده " نباید مبادرت به فعالیت هایی کند که ممکن است منجر به بد نامی او و یا " شرکت ۳۶۰ " شود.
18/5- " توسعه‌دهنده " می بایست از ارسال هرزنامه اینترنتی (ارسال ایمیل به کسانی که مایل به دریافتش نیستند) که منجر به نارضایتی یا شکایت افراد می‌شود خودداری نماید.
19/5- اگر " توسعه‌دهنده " به هر نحوی مشغول فعالیت و یا نزاعی شود که مربوط به" شرکت ۳۶۰ " باشد و یا اعتبار آن را خدشه دار کند،" توسعه‌دهنده " می بایست فوراً موضوع را به اطلاع " شرکت ۳۶۰ " برساند.
20/5- " توسعه‌دهنده " می بایست از هرگونه رقابت ناسالم با توسعه‌دهنده های دیگر " شرکت ۳۶۰ " و خود شرکت خودداری نماید و همچنین از اغفال و فریب اعضا و افراد به هر شکل و عنوان خودداری نماید.
21/5- عضویت یا فعالیت در شرکت های هرمی و همچنين هرگونه فعاليتي كه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران منع شده است، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده " شرکت ۳۶۰ " همکاری را یکطرفه فسخ خواهد کرد.
  بخش 6 – اصول اولیه
1/6- کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار " توسعه‌دهنده "  قرار می گیرد کاملا محرمانه تلقی و از افشای و یا ارائه آنها به اشخاص ثالث جداً خود داری نماید و همچنین از آنها در راستای منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده نکند. بدیهی است تخلف از مفاد این شرط " توسعه‌دهنده "  در برابر  " شرکت ۳۶۰ " مسئول بوده و جبران هر گونه  خسارت مادی و یا معنوی حاصله از تخلفات مزبور بر عهده وی خواهد بود.
2/6- حدود اختیارات " توسعه‌دهنده " در حد ارائه اطلاعات و مشاوره افراد معرفی آنها به سایت شرکت از طریق لینک معرف خود مطابق اطلاعاتی است که " شرکت ۳۶۰ " در اختیار ایشان قرار می دهد و صرفاً ادعاهایی را مطرح می نماید که در منابع منتشره رسمی ذکر شده اند.
3/6- کلیه مکاتبات با افراد معرفی شده از جانب " توسعه‌دهنده " به " شرکت ۳۶۰ " توسط  " شرکت ۳۶۰" و برروی سایت رسمی " شرکت ۳۶۰ " انجام خواهد شد و " توسعه‌دهنده "حق هیچ گونه مکاتبه با مشتریان و یا اعضا سیستم به نام خود را نخواهد داشت و " توسعه‌دهنده " مجاز به استفاده از سربرگ ، آرم ، لوگو  " شرکت ۳۶۰ " جهت انجام مکاتبه و بازاریابی نمی باشد.
4/6- " توسعه‌دهنده " موظف به حفظ اسرار مشتریان و " شرکت ۳۶۰ " که به علت فعالیت های بازاریابی و مشاوره ای به آن واقف می گردد می باشد  و آن را می بایست محرمانه تلقی نماید ، بدیهی است این تعهد پس از پایان مدت این همکاری نیز برای " توسعه‌دهنده " معتبر و لازم الاجراء می باشد.
5/6- " توسعه‌دهنده " در محدوده اطلاعاتی که از مشتریان اخذ و جهت راه اندازی و ثبت نام اولیه به " شرکت ۳۶۰ " ارائه می نماید، مسئول بوده و در صورت ارائه اطلاعات اشتباه (به هر علت) به " شرکت ۳۶۰" کلیه مسئولیت ها و جبران هرگونه ضرر و زیان به عهده " توسعه‌دهنده " می باشد ، بدین منظور در صورتیکه " توسعه‌دهنده " اطلاعات نادرست در اختیار " شرکت ۳۶۰ " قرار دهد و یا از شرایط همکاری پیروی ننماید و یا موازین و مقررات " شرکت ۳۶۰ " را رعایت ننماید ، " شرکت ۳۶۰ " حق فسخ این همکاری را در زمان دلخواه و همچنین اعمال بلادرنگ تبعات آن را برای خود محفوظ نگه می دارد ." توسعه‌دهنده " که همکاریش فسخ شود ،  امتیازات خود را که به واسطه همکاری با " شرکت ۳۶۰ " بدست آورده را از دست می دهد.
تبصره : دستمزد های من قبل از تاریخ فسخ همکاری درصورت عدم فسخ پذیرندگان قابل پرداخت می باشد.
6/6- " توسعه‌دهنده " می بایست در هنگام درخواست همکاری بصورت سیستمی یک نسخه اسکن کارت ملی خود یا کارت شناسایی عکس دار که شماره کد ملی در آن درج شده را  به " شرکت ۳۶۰ " ارائه نماید.
7/6- كليه هزينه هاي ناشي از بازاريابي و تبلیغات و معرفی جهت جذب کاربر و پذیرنده اعم از مستقيم و غيرمستقيم به عهده " توسعه‌دهنده " مي باشد.
8/6 - " توسعه‌دهنده " مسئول جبران خسارات مستقیم و یا غیر مستقیم مادی و یا معنوی است که در نتیجه تقصیر ،غفلت، اطلاعات نادرست و یا قصور وی به افراد و " شرکت ۳۶۰ " یا سایرین وارد می آید.
9/6- " توسعه‌دهنده " با درخواست و قبول این همکاری اقرار و اعتراف می نماید که به کلیه مفاد و شرایط پیش بینی شده در این همکاری آگاهی کامل داشته و نه تنها به معانی کلمات بلکه به مفاهیم آنها نیز توجه می‌نماید.
10/6- در صورت عدم اجرای به موقع تعهدات و یا هر یک از شرایط مقرر در این همکاری توسط " توسعه‌دهنده " ،  " شرکت ۳۶۰ " مجاز به فسخ یک طرفه همکاری می باشد ، در این صورت کلیه خسارت ها و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این همکاری به عهده " توسعه‌دهنده " خواهد بود.
11/6- " توسعه‌دهنده " موظف است اموری را که بر طبق مفاد این همکاری به وی محول شده است با رعایت صرفه و صلاح " شرکت ۳۶۰ " انجام دهد.
12/6- هرگونه تماس به قصد جذب ، جابجایی افراد و یا دیگر توسعه‌دهنده های " شرکت ۳۶۰ " ممنوع است.
13/6- " توسعه‌دهنده " به هیچ وجهی اختیار ندارد مسئولیتی را از طرف " شرکت ۳۶۰ " بر عهده کسی بگذارد یا کسی را مقید به انجام وظیفه ای از طرف " شرکت ۳۶۰ " کند.
14/6- " توسعه‌دهنده " اقرار و اعتراف می‌نماید که قبول این همکاری و بازاریابی با " توسعه‌دهنده " غیر انحصاری بوده و " شرکت ۳۶۰" این حق را برای خود محفوظ می‌داند که همکاری مشابه با اشخاص ثالث دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد نماید.
15/6- " توسعه‌دهنده " به موجب این همکاری تایید می‌کند که از غیرانحصاری بودن این همکاری کاملاً آگاه است و اقرار و اعتراف می‌کند که جزء کارکنان " شرکت ۳۶۰ " نمی‌باشد و " شرکت ۳۶۰ " هیچگونه مسئولیتی در قبال تضمین کسب درآمد و موفقیت " توسعه‌دهنده " ندارد.
بخش 7- سایر شرایط
1/7 - این همکاری بر اساس ماده 10 و190 قانون مدنی تنظیم گردیده و هیچ یک از مفاد و شرایط مندرج در آن تحت هیچ عنوان و در هیچ شرایطی هیچگونه تعهد استخدامی برای طرفین آن ایجاد ننموده و" شرکت ۳۶۰" هیچگونه مسئولیتی از این حیث و یا در خصوص بیمه های تامین های اجتماعی " توسعه‌دهنده " نداشته و نخواهد داشت. بدیهی است در صورت بروز هر اشکال احتمالی در این خصوص " توسعه‌دهنده "خود راساً مسئول و پاسخگو بوده و " شرکت ۳۶۰ " را از هر گونه مسئولیتی در خصوص این  مورد مصون و مبری نمود.
2/7 -هرگونه قول و قرار شفاهی خارج از مفاد این همکاری غیر قابل استناد بوده و تعهدات دو طرف فقط بر اساس بخش های مندرج در این متن همکاری است.
3/7- درتمامی مواردی که شرایط همکاری حاضر ساکت است ، قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم خواهد بود .
4/7- طرفین متعهد می گردند که کلیه تعهدات پیش بینی شده دراین همکاری را به موقع ایفاء نمایند ، بدین نحو که این همکاری و تعهدات ناشی از آن به نحو ملزمی منعقد گردیده و نتیجتاً تمام مفاد آن نسبت به جانشینان طرفین و یا قائم مقام قانونی آنها لازم الاجراء خواهد بود و توسعه‌دهنده ها تصریح و تاکید می نمایند که هیچگونه اختلافی در مندرجات آن نداشته و خود را مکلف و ملزم به رعایت آن می دانند و حق هر گونه ایراد و اعتراض بعدی از هر حیث و تحت هر عنوان و به هر شکل را نسبت به مندرجات این همکاری را از خود سلب و ساقط نمودند.
5/7- این همکاری در کمال سلامت اراده طرفین و بر اساس تفاهمات و توافقات انجام شده فیما بین منعقد گردیده و برای طرفین یا قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد.
6/7- طرفین بدینوسیله اقرار و اعلام می نمایند که هیچگونه رابطه استخدامی بین آنان بر قرار نگردیده و " توسعه‌دهنده "جزء کارکنان" شرکت ۳۶۰ "نمی باشد و هیچگونه تعهد استخدامی برای" شرکت ۳۶۰" ایجاد نمی کند و با قبول این همکاری هیچیک از حقوق و امتیازات مقرر در قانون کار از قبیل حق ا لسعی، سنوات ، بن ، مرخصی ، پاداش ، حق اولاد،تامین اجتماعی و غیره به " توسعه‌دهنده " تعلق نگرفته و از شمول قانون کار و بیمه های اجتماعی خارج است و " شرکت ۳۶۰ " هیچگونه مسئولیتی در خصوص هیچیک از موارد فوق الذکر  نخواهد داشت و به عبارت دیگر هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار نمی باشد و لذا از این حیث موجب قرارگرفتن " توسعه‌دهنده " تحت شمول قانون کار نخواهد بود و " توسعه‌دهنده " مکلف است تا ضمن انعقاد قرارداد خویش فرمایی با سازمان تامین اجتماعی منطقه خود وظایف قانونی خود را از این نظر انجام دهد و از این بابت مسئولیتی متوجه " شرکت ۳۶۰ " نیست.
7/7- اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش و یا افحش و خیار تدلیس از طرفین بعمل آمد و موضوع همکاری تفهیم شد. 
8/7- طرفین اقرار و اعتراف می نمایند که هیچگونه دستورالعمل و یا اجباری درباره زمان و مکان انجام خدمات و موضوع همکاری وجود ندارد و به عبارت دیگر دستور کار و ساعت موظف کاری برای" توسعه‌دهنده " وجود ندارد و نياز به هيچگونه حضور فيزيكي " توسعه‌دهنده " نمي باشد.
9/7- این همکاری از زمان ثبت در سیستم بازاریابی شرکت و درخواست همکاری و تایید مدارک و مشخصات کاربر جنبه اجرایی خواهد داشت.
بخش۸ - اقامتگاه قانونی توسعه‌دهنده 
  نشانی مذکور در بخش درج مشخصات توسعه‌دهنده ، اقامتگاه قانونی فرد می باشد و توسعه‌دهنده متعهد می‌شود درصورت تغییر نشانی بلافاصله مراتب را به شرکت ۳۶۰ بصورت سیستمی اعلام نمایند ، درغیراینصورت ارسال هرگونه یادداشت ، نامه ، اخطار ، اظهارنامه و ... به نشانی ذکرشده وی ابلاغ قانونی محسوب می شود .